Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2014

andwhyso
20:47
Najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "Musiałem Ci o tym opowiedzieć". 
andwhyso
20:46
1896 0d48 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viakrewzwodka krewzwodka

November 10 2014

andwhyso
21:38
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
andwhyso
21:28
3716 f424
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks vialewa lewa
andwhyso
21:28
Reposted fromszopkowa szopkowa vialewa lewa
andwhyso
21:28
W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że niektórych ludzi nie zmienisz. Opętani własną dumą nie posłuchają Ciebie, odwrócą się i odejdą.
Nie biegnij za nimi. 
Nigdy.
— znaleziona kiedyś kiedyś zupowa mądrość. Moje motto na 2012 rok.
Reposted fromklaceha klaceha viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
andwhyso
21:28
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
andwhyso
21:28
Z każdego jej ruchu emanowała smutna rezygnacja.
— Sheila Roberts "Strajk na Boże Narodzenie"

November 09 2014

andwhyso
21:35
Co roku nieświadomie mijamy rocznicę naszej przyszłej śmierci.
— variable soup
Reposted fromwezsplyn wezsplyn viapassionative passionative
andwhyso
21:27
4585 6137
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapassionative passionative
andwhyso
21:26
andwhyso
12:46
6593 5847
"trust me"
Reposted fromnazarena nazarena
andwhyso
12:46
7187 38ac
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
andwhyso
12:36
Reposted fromweightless weightless viaarancione arancione
andwhyso
12:33
Wolę poczekać na tego, który zapragnie odkrywać mnie powoli, krok po kroku , tak jak to się robi z marzeniami.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
andwhyso
12:33
andwhyso
12:33
4452 b424
Maleńkie krokodylki <3
andwhyso
12:33
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie umiałam utrzymać kogoś przy sobie.
— czyli polski z M.
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaprinzessin prinzessin
12:32
6479 9d81
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
12:29
2682 d21e
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl