Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2014

andwhyso
21:30
Są dwa etapy znajomości – tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiedzenia jest tyle, że na pytanie, co nowego, możesz odpowiedzieć tylko: nic nowego.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted fromnivea nivea vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
21:29
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
21:29
Reposted frombluuu bluuu vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
21:26
Był takim dużym głuptasem, największym dzieckiem świata. I kochała go do bólu.
— Sheila Roberts "Strajk na Boże Narodzenie"
21:10
9783 6d7b
Reposted fromBananaSlugs BananaSlugs vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
21:09
Reposted frombluuu bluuu vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
21:06
9644 599a
Reposted frommadllenn madllenn vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
21:03
2473 0666
andwhyso
20:59
0335 d5b8
Reposted fromkatsiu katsiu vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
20:59
1585 e025
andwhyso
20:59
0402 4951 500
Reposted fromdrina drina vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
20:59
- Kocham cię - wymruczał w moje włosy - Jestem teraz szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej.
— Becca Fitzpatrick
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
20:57
4683 ec2f

image

20:55
8954 350e 500
Reposted fromsimonh simonh vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
20:53
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromavooid avooid vianosceteipsum nosceteipsum
20:52
8004 5223 500
Reposted fromwestwood westwood vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
20:52
4304 8521
Reposted frommartynkowa martynkowa vianosceteipsum nosceteipsum
andwhyso
20:52
2337 a5db
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarancione arancione
20:48

jakemalik:

everyone stop fighting

image

just stop it

image

leave it to the cute little puppies

image

andwhyso
20:48
5400 871f
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaarancione arancione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl